MERLYN
|
AKTIVITEITEN
|
SPIRITUALITEIT
|
HERBRONNINGSWINKEL
|
SOUNDS FOR HEALING
|
ROUTEBESCHRIJVING
|
CONTACT
|
LINKS
|
SITEMAP

HERBRONNINGSWINKEL

 


"Het Bloemenelfje en de Vlinder"

Een elfensprookje met zeven elfenliedjes en twee engelenliedjes.

Wie zijn zij?

Yamuna: een vijf-jarig elfje en regenboogvlinder die ook meezingt op de cd
Fabienne: elfenmama van Yamuna en bloemenelfje die telkens de tweede elfenstem zingt
Briony: Elfenkunstenares die elfentekeningen maakt, elfenverhalen maakt en vertelt en die alle elfenliedjes zingt.
Patrick: Elfenmuzikant

De demoliedjes (geluidsfragmenten) die je kan beluisteren zijn:

Het grote elfenlied dat je ook kan bekijken op de video in de lindermarge.
Het Begin van het elfensprookje
Het engelenlied
Het waterelfje en de zon
Water in mijn buik
Magische elfenspreuk
Engelenwiegelied, een heel oud kinderrijmpje om te zingen voor je slapen gaat
Elfendroom, een gedichtje dat Briony schreef toen ze 13 elfenjaren oud was.
Zeemeermin
Het bloemenenelfje en de vlinder

soundsamples

 


"Kindermeditatie"
Kristalan

De speelse en fantasierijke verhaaltjes brengen de kinderen naar een magische plek in zichzelf, waar ze tot rust kunnen komen, en indien nodig, terug vertrouwen kunnen vinden. Elk verhaal is zorgvuldig opgebouwd en bevat technieken die de kinderen gemakkelijk zelf kunnen toepassen.

Het idee voor deze kindermeditatie CD is stilaan gegroeid en met de jaren gerijpt.

De allereerste en misschien belangrijkste aanzet vormde het werken met mijn oudste zoon toen hij op zes jarige leeftijd problemen kreeg met zijn ademhaling. Ik begeleidde hem in korte meditaties om het gevoelen van benauwdheid en soms angst, tot rust te brengen. Hiermee werd de ziekte niet opgelost, maar hij leerde wel in zichzelf een grotere ruimte te creëren, waarin hij afstand kon nemen van het beklemmend gevoel in zijn lichaam.

Volgende belangrijke impulsen kwamen vanuit het werken met kinderen in mijn therapeutische praktijk, waaruit bleek dat kinderen met deze technieken op een heel speelse wijze grote stappen in zichzelf konden zetten. En uiteindelijk was er ook onze CD “GRONDING”, die vooral met het nummer “HERBRONNING” heel wat kinderen inspireerde om overbelasting te dumpen in de kosmische vuilbakjes en hen de mogelijkheid bood opnieuw fris en opgewekt de dag verder te zetten.

Laat ons heel duidelijk zijn, deze CD is niet bedoeld voor het oplossen van grote trauma’s, deze CD heeft tot doel de aandacht van de kinderen die nu door zo vele impulsen tegelijk naar buiten wordt getrokken, op een speelse wijze terug naar binnen te begeleiden. We denken dat het belangrijk is dat een kind leert zijn innerlijke ruimte te verkennen. Niet enkel omdat het belangrijk is om de rijkdom ervan te exploreren en dit niet met eenzaamheid te associëren, maar ook om vanuit de volheid van de ervaring grenzen te kunnen trekken naar de buitenwereld.

Toch lijkt het ons wel aangewezen als ouder (of leerkracht) zeker de eerste keren samen met je kind of in groep met meerdere kinderen de oefeningen mee te doen. En dit vooral omdat het kind na het verhaal meestal behoefte heeft om zijn ervaringen te kunnen delen. Het biedt jou als ouder of leerkracht ook de gelegenheid om op een andere en speelse wijze te weten te komen wat er zich in het innerlijk van het kind afspeelt. Tenslotte zijn deze verhaaltjes niet enkel voor kinderen, ook volwassenen kunnen hieruit technieken halen, die hen behulpzaam kunnen zijn. En niets is natuurlijk zo belangrijk voor een kind als het voorbeeld van de ouder of leerkracht.

Alle verhaaltjes op de CD zijn zowel therapeutisch als meditatief volledig uitgewerkt en verzorgd. Elk verhaal staat op zich en kan dus los van de andere beluisterd worden. Er wordt telkens een bepaald thema aangesneden, dat op het einde van het nummer ook wordt afgerond. Alhoewel elk verhaal volledig therapeutisch is ondersteund, wensen wij ook nog heel duidelijk te stellen dat deze verhalen geen enkele medische of psychologische interventie kunnen vervangen.

soundsample

de Gelukssteen


MERLYN
|
AKTIVITEITEN
|
SPIRITUALITEIT
|
HERBRONNINGSWINKEL
|
SOUNDS FOR HEALING
|
ROUTEBESCHRIJVING
|
CONTACT
|
LINKS
|
SITEMAP